Abstract


YAKUP KADRİ’NİN YENİ LİSAN VE MİLLÎ EDEBİYATLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Yakup Kadri, Yeni Lisan Hareketi ortaya çıktığı zaman ilk eleştiriyi yapmış isimlerdendir. Bunun için de Genç Kalemler’in karşısında savunma yaptıkları ilk isimlerden biri olur. Ona göre Yeni Lisan’ın teklif ettiği dil anlayışı iyi bir edebiyat meydana getirmek için yeterli olamayacaktır. Yakup Kadri’nin Yeni Lisancılara böyle bir karşı çıkışta bulunmasında, o dönemde hüküm süren edebiyat anlayışlarının etkisinin olduğu muhakkaktır. Fakat bu yıllar millî kimliğe dönüşün söz konusu olduğu yıllardır. Yeni Lisan, dilde ve edebiyatta bu hareketin başlangıcı hatta yönlendiricisi olur. Yakup Kadri bu tartışmalar ve devrin olaylarından etkilenerek Yeni Lisan’ın önerdiği dil ve edebiyat anlayışını benimser. Hatta Ziya Gökalp tarafından da Millî Edebiyatın en iyi kalemi olarak gösterilir. Yakup Kadri’nin sonraki yıllarda millî edebiyatı oluşturmak anlamındaki çalışmaları ve arayışları sürecektir. Bu makalede Yakup Kadri’nin Yeni Lisan ve Millî Edebiyatla ilgili görüşleri makalelerinden yola çıkılarak değerlendirilecektir.

Keywords
Yakup Kadri, millî edebiyat, Yeni Lisan.
Kaynakça