Abstract


AHMET HAMDİ TANPINAR’IN TESPİTLERİYLE TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATININ TEMEL MESELELERİ
Çok cepheli bir kimliğe sahip olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın önemli yanlarından biri, edebiyat hocalığı, edebiyat tarihçiliği ve edebiyat eleştirmenliği yönlerini öne çıkaran akademisyenliğidir. Sanatkârlığının birikimleriyle beslenen bu entelektüel kimliğin ‘Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı’nın meselelerine dair tespit, tahlil ve eleştirileri hâlâ önemini korumaktadır. Bu makalede Tanpınar’ın, Osmanlı-Türk toplumunun yaşadığı ‘medeniyet krizi’ sonucu ‘medeniyet değiştirme’ ortamında vücut bulan ‘Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı’nın temel meselelerine dair tespit, tahlil ve eleştirileri (devamsızlık, köksüzlük, yenilik, düalizm, dilin yetersizliği; kaynak, düşünce, tenkit, nesir ve okuyucu yokluğu) üzerinde durulmuştur.

Keywords
Ahmet Hamdi Tanpınar, Tanzimat sonrası Türk edebiyatı, medeniyet değiştirme, devamsızlık, köksüzlük, düalizm.
Kaynakça