Abstract


TANZİMAT ROMANINDA LİLİTH'İN RUH İKİZİ BİR "FEMME FATALE" OLARAK ZEHRA
Bu çalışmada Tanzimat edebiyatının ikinci dönem romancılarından Nâbizâde Nâzım’ın Zehra romanındaki Zehra karakteri, Tanzimat toplumu kadınının değişen yüzü olarak ele alınmış; bu karakterdeki ‘benlik’ sevgisi, sevgi açlığı, kıskançlık, intikam duygusu ve kötülük yapma isteği mitolojideki ilk ‘femme fatale’ (kötü, şeytansı, ölüm getiren) kadın kahraman ‘Lilith’e benzetilerek değerlendirilmiştir.

Keywords
Zehra, Lilith, kötülük, intikam, benlik sevgisi.
Kaynakça