Abstract


SANATA TEŞVİKTE VE MİLLÎ DUYGULARIN CANLANDIRILMASINDA EDEBÎ MÜSABAKALARIN ROLÜ: CUMHURİYET GAZETESİNDE 1925 YILINDA DÜZENLENEN “İSTİKLÂL HARBİ” KONULU HİKÂYE YARIŞMASI
Türk toplumunda halkın edebiyata ilgisinin artmasında gazetelerin önemli rolü olur. 7 Mayıs 1924 tarihinde yayın hayatına atılan Cumhuriyet gazetesi de ilk sayısından itibaren edebiyata dikkate değer yer vermiştir. Bu çalışmada Cumhuriyet gazetesinde 1925 yılında düzenlenen “İstiklâl Harbi” konulu hikâye yarışmasından hareketle, sanata teşvikte ve millî duyguların canlandırılmasında edebî müsabakaların rolü tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Cumhuriyet gazetesi, edebî müsabaka, hikâye, İstiklâl Harbi, Millî Mücadele, sanat, ödül.
Kaynakça