Abstract


KELİMELERLE RESİM YAPANLAR –Yeni Türk Edebiyatında Edebî Portre Türüne Bir Bakış–
Esasen resim, heykel gibi güzel sanat dallarında kullanılan “portre” terimi edebî bir tür adı olarak kişilerin fizikî ve ruhî özelliklerinin tasvir edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Edebiyatımızda genellikle hatıra, biyografi, otobiyografi, mülakat gibi diğer türlerle iç içe geçmiş olarak karşımıza çıkan portre türünün pek çok müstakil örneğini görmek mümkündür. Yine mensur portrelerin yanı sıra pek çok manzum portrelere/otoportrelere de rastlamaktayız. Bu çalışmada Yeni Türk Edebiyatında mensur fizikî portreler üzerinde durulacaktır.

Keywords
Portre, tasvir, anı, biyografi, edebî tür, mülakat.
Kaynakça