Abstract


DOĞUMUNUN 160. VE ÖLÜMÜNÜN 75. YILI DOLAYISIYLA ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN BİBLİYOGRAFYASI
Birkaç nesli görecek kadar uzun bir ömür süren Abdülhak Hâmid (1852-1937), Türk edebiyatındaki yeri ile paralel olarak hakkında pek çok eser verilmiş önemli isimlerden biridir. Abdülhak Hâmid hakkında verilen eserler de onun şahsiyeti etrafında süregelen tartışmalar gibi övgü ve yergi gibi zıt iki kutbu barındırır. Doğumunun 160. ve ölümünün 75. yılı dolayısıyla hazırlanan bu bibliyografyada, önceki çalışmalar gözden geçirilmiş ve günümüze kadar ulaşan çizgide eklemeler yapılmıştır. Bibliyografya Abdülhak Hâmid’in kendi eserleri hakkında yazılan eserler olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bibliyografya kayıtlarında kronolojik dizim tercih edilmiştir.

Keywords
Abdülhak Hâmid Tarhan, bibliyografya, Tanzimat Edebiyatı, araştırma, şair-i âzam.
Kaynakça