YAKUP KADRİ’NİN YENİ LİSAN VE MİLLÎ EDEBİYATLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(YAKUP KADRİ’S VIEWS ON THE NEW LANGUAGE AND NATIONAL LITERATURE )

Yazar : Hülya Argunşah    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 7
Sayfa : 7-33
    


Özet
Yakup Kadri, Yeni Lisan Hareketi ortaya çıktığı zaman ilk eleştiriyi yapmış isimlerdendir. Bunun için de Genç Kalemler’in karşısında savunma yaptıkları ilk isimlerden biri olur. Ona göre Yeni Lisan’ın teklif ettiği dil anlayışı iyi bir edebiyat meydana getirmek için yeterli olamayacaktır. Yakup Kadri’nin Yeni Lisancılara böyle bir karşı çıkışta bulunmasında, o dönemde hüküm süren edebiyat anlayışlarının etkisinin olduğu muhakkaktır. Fakat bu yıllar millî kimliğe dönüşün söz konusu olduğu yıllardır. Yeni Lisan, dilde ve edebiyatta bu hareketin başlangıcı hatta yönlendiricisi olur. Yakup Kadri bu tartışmalar ve devrin olaylarından etkilenerek Yeni Lisan’ın önerdiği dil ve edebiyat anlayışını benimser. Hatta Ziya Gökalp tarafından da Millî Edebiyatın en iyi kalemi olarak gösterilir. Yakup Kadri’nin sonraki yıllarda millî edebiyatı oluşturmak anlamındaki çalışmaları ve arayışları sürecektir. Bu makalede Yakup Kadri’nin Yeni Lisan ve Millî Edebiyatla ilgili görüşleri makalelerinden yola çıkılarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Yakup Kadri, millî edebiyat, Yeni Lisan.

Abstract
Yakup Kadri was one of the first critics against Yeni Lisan movement. That’s why he was also one of the first, against whom Genç Kalemler took a defensive stance. According to him the concept of language offered by Yeni Lisan would not be adequate to form a decent literature. It’s certain that the contemporary views of literature was influential on Yakup Kadri in his objection to the advocates of Yeni Lisan. But those years were also the period of a return to national identity. Yeni Lisan became the initiator and even the pioneer of that movement in language and literature. Eventually, Yakup Kadri embraced the principals of language and literature advocated by Yeni Lisan. Moreover, Ziya Gökalp described him the best writer of national literature. Yakup Kadri’s search and studies in building a national literature continued in later years. In this paper Yâkup Kadri’s views on Yeni Lisan and Millî Edebiyat are analysed from the perspective of his articles.

Keywords
Yakup Kadri, national literatüre, language.