TANZİMAT ROMANINDA LİLİTH'İN RUH İKİZİ BİR "FEMME FATALE" OLARAK ZEHRA
(ZEHRA AS A “FEMME FATALE”, A TWIN OF LILITH, IN THE TANZİMAT NOVEL )

Yazar : Özlem Fedai    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 7
Sayfa : 79-93
    


Özet
Bu çalışmada Tanzimat edebiyatının ikinci dönem romancılarından Nâbizâde Nâzım’ın Zehra romanındaki Zehra karakteri, Tanzimat toplumu kadınının değişen yüzü olarak ele alınmış; bu karakterdeki ‘benlik’ sevgisi, sevgi açlığı, kıskançlık, intikam duygusu ve kötülük yapma isteği mitolojideki ilk ‘femme fatale’ (kötü, şeytansı, ölüm getiren) kadın kahraman ‘Lilith’e benzetilerek değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Zehra, Lilith, kötülük, intikam, benlik sevgisi.

Abstract
In this study the “Zehrâ” character in the novel Zehrâ by Nâbîzâde Nâzım, a novelist of the second period of the Tanzîmat epoch, is dealt with as the shifting image of woman in the Tanzîmat society; the self-love, longing for love, jealousy, revengeful instinct and desire for doing evil are analysed in parallel view with the mythological “femme-fatale” heroine “Lilith”.

Keywords
Zehra, Lilith, evil, revenge, self-love.