TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE MEVLÂNÂ
(MEVLÂNÂ IN TURKISH STORY WRITING )

Yazar : Abdullah Harmancı    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 7
Sayfa : 95-111
    


Özet
Türk edebiyatının olduğu kadar Türk tasavvufunun da devasa isimlerinden olan Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, ‘Yeni Türk Edebiyatı’nın roman, şiir, öykü, tiyatro gibi türlerinde işlenmiş, eserleri ve şahsiyetiyle modern edebiyatımızın sayfalarına yansımıştır. Türk öykücülerinin ilgi alanına da girmiş olan Rumi, şahsiyetiyle, eserleriyle, çevresiyle, dönemiyle öykü sanatının imkânları çerçevesinde işlenmeye çalışılmıştır. Makalemizde, öykülerde Mevlânâ’nın nasıl algılandığı ve Mevlânâ vesilesiyle hangi tartışma ya da eleştirilerin konu edildiği soruları cevaplandırılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, Yeni Türk Edebiyatı, Türk öyküsü.

Abstract
Mevlânâ Jelaluddin Rumi, one of the enormous names of Turkish Sufism as well as Turkish literature, has been treated in some genres of the Modern Turkish Literature such as novels, poems, short stories, theater plays, and he reflected on the mirror of Turkish modern literature with his works and personality. Rumi, who attracted the interest of Turkish short-story writers as well, has been attempted to be treated within the framework of the possibilities of short story with his personality, works, circle of friends and period. In this article, answers to such questions as how Mevlânâ is perceived in short stories and which discussions or criticisms have been treated due to Mevlânâ will be sought.

Keywords
Mevlânâ Jelaluddin Rumi, Modern Turkish Literature, Turkish story writing.