DOĞUMUNUN 160. VE ÖLÜMÜNÜN 75. YILI DOLAYISIYLA ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN BİBLİYOGRAFYASI
(A BIBLIOGRAPHY OF ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN IN HIS 160. BIRTH AND 75. DEATH ANNIVERSARY )

Yazar : Oğuzhan Karaburgu    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 7
Sayfa : 261-304
    


Özet
Birkaç nesli görecek kadar uzun bir ömür süren Abdülhak Hâmid (1852-1937), Türk edebiyatındaki yeri ile paralel olarak hakkında pek çok eser verilmiş önemli isimlerden biridir. Abdülhak Hâmid hakkında verilen eserler de onun şahsiyeti etrafında süregelen tartışmalar gibi övgü ve yergi gibi zıt iki kutbu barındırır. Doğumunun 160. ve ölümünün 75. yılı dolayısıyla hazırlanan bu bibliyografyada, önceki çalışmalar gözden geçirilmiş ve günümüze kadar ulaşan çizgide eklemeler yapılmıştır. Bibliyografya Abdülhak Hâmid’in kendi eserleri hakkında yazılan eserler olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Bibliyografya kayıtlarında kronolojik dizim tercih edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Abdülhak Hâmid Tarhan, bibliyografya, Tanzimat Edebiyatı, araştırma, şair-i âzam.

Abstract
Abdülhak Hâmid (1852-1937), who was so long lived that he met several generations, is an important figure in Turkish literature, whose name entertained as many works as to be parallelled with such importance. Similar to unceasing discourses around his name, the works that have been written about Abdülhak Hâmid polarize between praise and diatribe. In this bibliography, collected on account of his 160. birth and 75. death anniversary, previous similar studies have been examined and additions have been made including recent works. The bibliography consists of two sections, one covering the work of Abdülhak Hâmid and the other comprising works written about him. Chronological indexing has been applied in the bibliographic records.

Keywords
Abdülhak Hâmid Tarhan, bibliography, Tanzimat Era Literature, research, the greatest poet.