ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ŞİİRİN EYLEYENLERİ: GÜÇSÜZLÜK VE YENİLGİ
(THE ACTION MOMENTS OF POETRY: WEAKNESS AND DEFEAT )

Yazar : Hayrettin Orhanoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 11
Sayfa : 125-140


Özet
Romanda ve hikâyede olduğu gibi şiirde de şairden ayrı kurmaca bir özneden söz edebiliriz. Bu şiirsel özne, bulunduğu sosyal ve psikolojik konumu sebebiyle sanatçıya diğer türlerden daha yakın durur. Şiir türünde bu konuyla ilgili spekülatif yaklaşımlar bulunmakla birlikte galat-ı meşhur olarak okuyucuların gözünde genellikle şairle şiirin öznesi bir tutulmaktadır. Çalışmamızda bu özne tasarımı üzerine yoğunlaşılmakla birlikte şairlerin bu özne tasarımlarında tabiat ve insan karşısında güçlü bir duruş sergiler gibi görünmesinin sebepleri söz konusu edilmektedir. Bu da ikinci yanlış algıdır. Bu çalışmada amacımız bu öznenin düşünsel ve sanatsal açıdan konumunu araştırmak ve özellikle 1950 sonrası Türk şiirinde bu öznenin izlerini araştırmaktır.

Anahtar Kelimeler
Şiir, şair, lirik özne, modernleşme, dönüşlülük.

Abstract
As same as for the novel and the story, we can say that there is a fictional subject in poem who is different from the poet. This poetic subject stays close to the artist more than other kind of literary works, because of its social and psychological place. For poetry, there are some speculative approaches about this matter; although, as a common mistake, the poet is usually assumed the subject of the poem. In our study, we are going to examine this kind of subject design. There is the second wrong perception that the poets look like standing strong towards nature and human. Our purpose of this study is to research this subject’s place from conceptional and artistic point of view and to find and examine the traces of this subject after 1950’s.

Keywords
Poetry, poet, lyrical subject, modernization, reflexivity.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri