RAY BRADBURY’NİN “SON YAYA” ÖYKÜSÜNDE DİSTOPYA’NIN SOSYAL İŞLEVİ
(THE SOCIAL FUNCTION OF DYSTOPIA IN RAY BRADBURY’S STORY “THE PEDESTRIAN” )

Yazar : Aydın Görmez  Şeyma Karaca  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 11
Sayfa : 173-181
    


Özet
Bilim kurgunun bir alt türü olan distopyanın popülaritesi son zamanlarda bir hayli artmıştır. Modern çağın bir ürünü olarak ön plana çıkan distopya, gelecekte kurulan hayali, korkunç bir toplumsal düzeni yansıtır. Bu türde bilinen eserlere George Orwell’in yazdığı 1984, Zamyatin tarafından yazılan Biz, Huxley’in kaleme aldığı Cesur Yeni Dünya ve Ray Bradbury’nin Fahrenheit 451’i örnek olarak gösterilebilir. Bu eserlerin ortak noktası dünya düzeninin radikal anlamda nasıl değişime uğradığının anlatılmasıdır. Bilim kurgu türünde sayısız eserleri bulunan Ray Bradbury, Fahrenheit 451 romanı dışında birçok distopik öykü de yazmıştır. Buna bir örnek de “ Son Yaya” adlı öyküsüdür. Bu çalışmanın amacı geleceğe dair kötümser tasarımlar çizen distopyanın insanları uyarması bakımından edindiği sosyal işlevden yola çıkarak Bradbury’nin “Son Yaya” adlı öyküsünde günümüzde yaşanan politik ve toplumsal problemlerin nasıl ele alındığını incelemektir.

Anahtar Kelimeler
Bilim kurgu, Distopya, Ray Bradbury, “Son Yaya”.

Abstract
Recently, dystopia as a sub-genre of science fiction has gained popularity. As an outcome of the modern era, dystopia suggests an imaginary catastrophic society in future. Some well- known works such as 1984 by George Orwell, We by Yevgeny Zamyatin, Brave New World by Aldous Huxley and Fahrenheit 451 by Ray Bradbury can be given as examples written in this genre. The common feature of these novels is the narration of how a radical change occurs in the world order. As a famous science fiction writer, Ray Bradbury wrote several dystopian stories apart from Fahrenheit 451. “The Pedesterian” is one of examples of these dystopian stories. The aim of this paper is to analyse how the current social and political problems are reflected in “The Pedesterian” taking into consideration the social function of dystopias.

Keywords
Science fiction, Dystopia, Ray Bradbury, “The Pedesterian”.