ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL ŞİİRİNDE “DEVLET” ALGISI
(THE STATE IMAGE IN HASAN HÜSEYİN KORKMAZGİL’S POEMS )

Yazar : Soner Akpınar    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 01-16


Özet
Toplumcu Gerçekçi (Sosyalist realist) edebiyat temelde, sanat yoluyla halkın sorunlarının dile getirilmesini amaçlarken diğer taraftan sanatı ideolojik bir aygıt kabul ederek sosyalist, komünist yapıyı desteklemek için bir araç olarak görür. Toplumcu gerçekçi Türk şiiri ise 835 Satır (1929)’daki şiirlerinin ardından 1930’lardan itibaren Rus fütürizmini yakından takip eden Nâzım Hikmet aracılığıyla gelişmeye başlar. Kendisi de sosyalist ideolojiye bağlanmış bir sanatçı olarak Nâzım Hikmet, mutlak özgürlüğü vadettiğini düşündüğü sosyalist düzene ulaşmak için bu düzeni engelleyen tüm dinamiklerle çatışma içine girer. Kuşkusuz bunlar içinde en kuvvetli olan da devlettir. İncelemeye esas olan Hasan Hüseyin de dâhil olmak üzere Nâzım Hikmet’ten sonra gelen toplumcu şairlerin hemen hepsi “devlet”i yenilmesi ya da ıslah edilmesi gereken bir hürriyet kısıtlayıcısı olarak görür. İncelemede Hasan Hüseyin’in bütün şiirleri değerlendirme altına alınacak ve sanatçının bireyin devletle ve otoriteyle olan ilişkisine nasıl yaklaştığı ve devlet algısının toplumcu şiirin geneli içindeki yerinin ne olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hasan Hüseyin, devlet, toplumcu şiir, iktidar

Abstract
Socialist realist literatüre, basically, aims to express the problems of people by means of art and also sees it as a tool to support socialist, communist structure accepting art an ideological device. Socialist realist Turkish poem starts to develop with Nazım Hikmet, who was following Russian Futurismclosely starting from 1930’s after his poems in 835 Satır (1929). As an artist devoted to socialist ideology, Nazım Hikmet engages in combat with all the dynamics that restrain this system in order to reach the socialist system which he thinks that it promises the absolute freedom. With no doubt, the strongest of all these is the government. Almost all the socialist realist poets following Nazım Hikmet, including Hasan Hüseyin , who was submitted to an examination, see “government” as a restrictor of freedom which should be defeated or regenerated. In the examination all the poems of Hasan Hüseyin will be taken under review and how he approaches to the relation of individuals with the state and authority, and what the place of the state perception in over all of socialist poem is.

Keywords
Hasan Hüseyin, state, socialist realist poem.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri