ALMAN TERBİYESİ ROMANINDA KİMLİK, AİDİYET VE HUZURSUZLUK
(IDENTITY, BELONGING AND ANXIETY IN THE NOVEL OF ALMAN TERBİYESİ )

Yazar : Mürsade Meryem Kılıç    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 231-262
    


Özet

Modern zamanların nesnesi olma vaadiyle yola çıkan birey, ancak modern zamanların “artık” bir öğesi olarak bunalıma sürüklenmiştir. Modern birey nitekim savaş, ekonomik kriz, bilgi bombardımanı ve yerellik/küresellik çıkmazında, hezeyanları ile baş başa bırakılmıştır. Söz konusu hezeyan, bir önceki yüzyıldan miras, karmaşık bir ontolojiye sahiptir. Bu karmaşıklık içinde birey ise savrulup durmaktadır. Savrulma sonucu modern birey huzursuzluk merkezli semptomlar göstermektedir. Modern bireyin temel karakteristiği huzursuzluk olup huzursuzluğunun sebeplerinden ikisi artık kimlik ve aidiyet olarak değerlendirilmelidir. Zafer Şenocak’ın Alman Terbiyesi romanının baş kişisi Salih’in de iki dünya savaşının ortasında Türk-Alman kimliği ile benzeri bir bunalım içerisinde olduğu görülmektedir. Bunalım, öncelikle savaşların atmosferindeki yüzyılın genel karakteridir. Öte yandan iki ayrı coğrafyada kendini gösteren “yurtsuzluk”, bunalımını tetikleyen bir diğer temel ögedir. Bu bağlamda asker Salih, varoluşçu çizgide kimlik, aidiyet problematiği yaşamakta ve hem tüm bu sürecin hem de modern zamanların bir çıktısı olarak huzursuzluğunu koyulaştırmaktadır. Salih’in kendisine sorduğu sorular bir girdap yaratmakta, Salih de içerisinde kaybolmaktadır.Anahtar Kelimeler
Kimlik, Aidiyet, Huzursuzluk, Varoluşçuluk, Yabancılaşma

Abstract

The individual who set out with the promise of being the object of modern times has dragged into depression only as a “residue” element of modern times. Thus, the modern individual has been left alone with her delirium in the wars, economic crisis, data bombardment and locality/globality dilemmas. The delirium in question has elaborate ontology which has inherited from previous century. In this complexity, the individual is swept away. As a result of sway, the modern individual shows anxiety -centered symptomps. Therefore, characteristic of the modern individual is anxiety and the two of reason for her anxiety may be considered as identity and belonging. It’s seen that Salih which the protagonist Zafer Şenocak’s novel of Alman Terbiyesi is in a similiar depression with his Turkish-German identity in the middle of two world war. Depression is primarily the general character of in century in the atmosphere of wars. On the other hand, “homelessness” which appeared itself in two different lands, is another main element that triggers the depression. Thus, the soldier Salih has experienced problem of identity and belonging along with existentialist line and intensified his anxiety as a both outcome of this whole process and modern times. The questionst which Salih’s asked himself has created a gulf and Salih has got lost in it.Keywords
Identity, Belonging, Anxiety, Existentialism, Alienation