ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. İbrahim Tüzer - Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper

Ankara  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKubilay Aktulum  
YAZINSAL METİNLERDE DEĞERLERİN YAZINBİLİMİ
Sayı 18, s. 01-16

POETICS OF VALUES IN LITERARY TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru Vural Arslan  
MELİH CEVDET ANDAY’IN RAZİYE ADLI ROMANINDA İDEALİZE EDİLMİŞ YAŞAMIN ELEŞTİRİSİ VE YIKIMI
Sayı 18, s. 17-32

THE CRITICISM AND COLLAPSE OF AN IDEALIZED LIFE IN THE MELİH CEVDET ANDAY NOVEL RAZİYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Balcı  
MODERN İNSANIN DEĞER KAYBI VEYA MODERNİST MANİFESTO ÜÇ FLANEUR: NİTELİKSİZ ADAM, AYLAK ADAM, LÜZUMSUZ ADAM
Sayı 18, s. 33-41

THE LOSS OF VALUE OF MODERN HUMAN OR MODERNİST MANİFESTO THREE FLANEURS: THE MAN WİTHOUT QUALİTİES, THE USELESS MAN, THE IDLE MAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş Bingöl  
ŞAİRİN ROMANI YAHUT ŞAİRİN VAROLUŞU
Sayı 18, s. 42-58

THE POET’S NOVEL OR THE EXISTENCE OF POET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.276
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Biricik  
TÜRK ROMANINDA (1980-1990) GÖÇÜN SOSYOLOJİK ETKİSİ: ÖTEKİLER
Sayı 18, s. 59-74

IMMIGRATION’S SOCIOLOGICAL IMPACT IN TURKISH NOVEL (1980-1990): THE OTHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Dağ  
ÇÖPLÜĞÜN GENERELİ ROMANINDA KARŞIÜTOPYAYI KURAN ÖGELER: KOLEKTİF BELLEK YİTİMİ VE UNUT(TUR)MA
Sayı 18, s. 75-88

THE FACTORS CONSTİTUTİNG DYSTOPİA İN THE NOVEL THE GENERAL OF THE GARBAGE DUMP : COLLECTİVE AMNESİA AND FORGETTİNG, CAUSİNG TO FORGET
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Demir  
TÜRK EDEBİYATINDA BALKANLI KİMLİĞİ VE MEŞRUİYET DEĞERLERİ
Sayı 18, s. 89-102

IDENTITY OF BALKANITE IN TURKISH LITERATURE AND LEGITIMATION VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçil Dumantepe  
ÜÇ İZMİRLİ YAZARIN ÜÇ GÜNCEL ROMANINDAN İZMİR'E VE İZMİR YANGININA BAKIŞ
Sayı 18, s. 103-126

VIEV OF IZMIR AND IZMIR FIRE THROUGH THREE CURRENT NOVELS OF THREE AUTHORS OF IZMIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.274
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Gariper Yasemin BAYRAKTAR  
HÜRRİYET KASİDESİ’NİN DEĞERLER DİZGESİ ÜZERİNDE KİMİ BELİRLEMELER
Sayı 18, s. 127-141

SOME DETERMINATIONS ON THE VALUE SYSTEM OF “HÜRRİYET KASİDESİ”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kağan Gariper  
SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDRETTİN DESTANI’NI DEĞERLER DİZGESİ BAĞLAMINDA OKUMAK
Sayı 18, s. 142-155

READING SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDRETTİN DESTANI WITHIN THE CONTEXT OF VALUE SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev Onder  
BİR ADA HİKÂYESİ’NDE TARİH, KİMLİK, BELLEK
Sayı 18, s. 156-176

HISTORY, IDENTITY AND MEMORY IN AN ISLAND STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.277
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhakim Tuğluk  
KILLARI YOLUNMUŞ MAYMUN ROMANINDA DRAMATİK İRONİ
Sayı 18, s. 177-190

DRAMATIC IRONY IN “KILLARI YOLUNMUŞ MAYMUN” NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Atay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PAUL H. FRY VE EDEBİYAT KURAMI
Sayı 18, s. 191-193Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri