Abstract


AHMET HAMDİ TANPINAR’IN GARİP ŞİİRİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ VE GARİP ŞİİRİNİN BENZERİNİ YAZMASI ÜZERİNDE TESPİTLER

Ahmet Hamdi Tanpınar, sanat hayatı boyunca saf şiir anlayışına bağlı kalan bir şairdir. Bununla birlikte 1941’de Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat’ın ortaklaşa yayımladıkları Garip kitabının ilgiyi üzerine toplamasının yarattığı etkiyle Garip şiirine benzerek metinler yazar. Onun yazdığı bu metinler, ölümünden bir yıl kadar önce 1961’de yayımladığı şiir kitabına girmez. Ölümünden uzun yıllar sonra Orhan Veli arşivinde bulunarak kitap-lık dergisinde yayımlanır. Mina Urgan tarafından Orhan Veli’ye gönderildiği belirtilen bu kısa biçim metinlerde şairin Garip şiirinin benzerini yazmaya çalıştığı görülür. Bu makalede önce Tanpınar’ın Garip şiiri karşısında tavrı ileri sürdüğü görüşler ele alınacaktır. Daha sonra Garip şiirine yaptığı benzetmeler değerlendirilmeye çalışılacaktır.Keywords
Ahmet Hamdi Tanpınar, Garip şiiri, eleştiri, benzeriniyazmak
Kaynakça