THE BORDER-BALLAD REIMAGINED: LIMINALITY IN THE STRANGE UNDOING OF PRUDENCIA HART
(YENİDEN DÜŞLENEN SINIR-BALADI: PRUDENTIA HART VE BİR TUHAF DİBE VURMA ÖYKÜSÜ’NDE EŞİKSELLİK )

Yazar : Ayşegül Demir    
Türü :
Baskı Yılı : 15
Sayı : 29
Sayfa : 001-018
    


Özet

David Greig's play The Strange Undoing of Prudencia Hart is set in a small Scottish border town on the winter solstice, and centres around the concept of liminality. Based on the traditional border ballad "Tam Lin," the play is a carnivalesque and ironic reinterpretation that builds upon various intersections of boundaries, particularly those between past and present, tradition and modernity, reality and fantasy, and the living and the dead. Prudencia, the protagonist, is an old-fashioned PhD student trapped between the conventions of the old world and the necessities of the modern world. Nick, the play's liminal character, is a devil appearing in human form. This article explores the play's themes of liminality and liminal personae, building on Arnold van Gennep's concept of the liminal space. The article analyzes how the play manipulates spatial, temporal, and societal boundaries and reveals the transformations that these liminal experiences create in the characters. Moreover, this analysis is designed to help understand the play's broader cultural and societal themes. Additionally, the article aims to examine how Greig's work tackles and reinterprets the traditions of the border ballad genre, and how this reinterpretation enriches the unique aesthetic and thematic qualities of the work. This approach demonstrates how Greig's work amalgamates traditional and modern elements to find a new and original way of narrating liminal experiences and transformations.Anahtar Kelimeler
David Greig, The Strange Undoing of Prudencia Hart, liminality, Tam Lin, border-ballad

Abstract

David Greig'in Prudencia Hart ve Bir Tuhaf Dibe Vurma Öyküsü oyunu, İskoçya'nın bir sınır kasabasında kış gündönümünde geçerken, eşiksellik (liminality) konseptini merkezine alır. Geleneksel bir sınır baladı olan "Tam Lin"e dayanan bu oyun, karnavalesk ve ironik bir bakış açısıyla yeniden yorumlanmıştır ve çeşitli sınırların kesişme noktaları üzerine, özellikle de geçmiş ile günümüz, geleneksel ile modern, gerçeklik ile fantezi, ve yaşayanlar ile ölüler arasındaki sınırlar üzerine kuruludur. Ana karakter Prudencia, eski dünyanın gelenekleri ile modern dünyanın gereklilikleri arasında bocalayan geleneksel bir akademisyendir. Nick ise, insan formunda beliren bir Şeytan'dır. Bu makale, Arnold van Gennep'in eşiksel mekân (liminal space) kavramına dayanarak, oyunun eşiksellik ve eşikte bulunan karakter (liminal personae) konularını incelemektedir. Makale, oyunun mekânsal, zamansal ve toplumsal sınırları nasıl işlediğini analiz eder ve karakterlerin bu eşiksel deneyimlerin nasıl bir dönüşüm yarattığını açığa çıkarır. Ayrıca, bu analiz, oyunun geniş kültürel ve toplumsal temalarını daha iyi anlamaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ek olarak, makale, Greig'in eserinin sınır baladı türünün geleneklerini nasıl ele aldığını, nasıl yeniden yorumladığını ve bu yeniden yorumlamanın eserin kendine özgü estetik ve tematik özelliklerini nasıl zenginleştirdiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, Greig'in eserinin geleneksel ve modern öğeleri nasıl bir araya getirerek, eşiksel deneyimlerin ve dönüşümlerin anlatılmasında yeni ve özgün bir yol bulduğunu göstermektedir.Keywords
David Greig, Prudencia Hart ve Bir Tuhaf Dibe Vurma Öyküsü, eşiksellik, Tam Lin, sınır-baladı