AHMET HAMDİ TANPINAR’IN GARİP ŞİİRİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ VE GARİP ŞİİRİNİN BENZERİNİ YAZMASI ÜZERİNDE TESPİTLER
(AHMET HAMDİ TANPINAR’S OPINIONS ABOUT GARİP POEM AND OBSERVATIONS ON WRITING A SIMILAR POEM TO GARİP POEM )

Yazar : Cafer Gariper    
Türü :
Baskı Yılı : 16
Sayı : 31
Sayfa : 169-190
    


Özet

Ahmet Hamdi Tanpınar, sanat hayatı boyunca saf şiir anlayışına bağlı kalan bir şairdir. Bununla birlikte 1941’de Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat’ın ortaklaşa yayımladıkları Garip kitabının ilgiyi üzerine toplamasının yarattığı etkiyle Garip şiirine benzerek metinler yazar. Onun yazdığı bu metinler, ölümünden bir yıl kadar önce 1961’de yayımladığı şiir kitabına girmez. Ölümünden uzun yıllar sonra Orhan Veli arşivinde bulunarak kitap-lık dergisinde yayımlanır. Mina Urgan tarafından Orhan Veli’ye gönderildiği belirtilen bu kısa biçim metinlerde şairin Garip şiirinin benzerini yazmaya çalıştığı görülür. Bu makalede önce Tanpınar’ın Garip şiiri karşısında tavrı ileri sürdüğü görüşler ele alınacaktır. Daha sonra Garip şiirine yaptığı benzetmeler değerlendirilmeye çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Ahmet Hamdi Tanpınar, Garip şiiri, eleştiri, benzeriniyazmak

Abstract

Ahmet Hamdi Tanpınar is a poet who adhered to the pure understanding of poetry throughout his artistic life. However, with the effect of the book Garip, jointly published by Orhan Veli, Melih Cevdet and Oktay Rifat in 1941, attracting attention, he writes texts similar to the poem Garip. These texts written by him were not included in the poetry book he published in 1961, about a year before his death. Many years after his death, it was found in the Orhan Veli archives and published in Kitap-lık magazine. In these short-form texts, which are stated to have been sent to Orhan Veli by Mina Urgan, it is seen that the poet tried to write something similar to the Garip poem. In this article, Tanpınar's attitude towards the Garip poem and his views will be discussed first. Later, his analogies to the Garip poem will be evaluated.Keywords
Ahmet Hamdi Tanpınar, Garip poem, criticism, writing similar