ISSN: 2548-0472
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

17 SayıEditör
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. İbrahim Tüzer - Yrd. Doç. Dr. Cafer Gariper

Ankara  2017

Jenerik  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEmel Aras  
BİR ARINMA BİÇİMİ OLARAK KENDİ ESERİNİ YOK ETMEK: "MAİ VE SİYAH" VE "USTA İLE MARGARİTA"
Sayı 17, s.1-19

DESTROYING HIS OWN WORK AS A WAY OF CATHARSIS: "MAİ VE SİYAH" AND "MASTER AND MARGARİTA"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Atay  
METAFORDAN ÜSLÛBA YALNIZ BİR ROMAN: AYNADAKİ YALAN
Sayı 17, s.20-31

A LONELY NOVEL FROM METHAPHOR TO ITS STYLE: AYNADAKİ YALAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Balcı  
TANPINAR ROMANCILIĞINDA TRAJİK İRONİ
Sayı 17, s.32-39

TRAJIC IRONY ON TANPINAR'S NOVELIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan Bakır  
MODERN TÜRK ŞİİRİNDE ANLATIMCI TEKNİK
Sayı 17, s.40-64

Narrative Technique In Modern Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Dağ Gümüş  
YER DEMİR GÖK BAKIR VE ÖLMEZ OTU ROMANLARINDAKİ MİTİK ÖGELERİ KAHRAMANIN YOLCULUĞU BAĞLAMINDA OKUMA DENEMESİ
Sayı 17, s.65-87

THE READING STUDY OF THE MYTHIC ELEMENTS WITHIN THE CONTEXT OF THE QUEST OF THE HERO IN THE NOVELS, IRON EARTH COPPER SKY AND THE UNDYİNG GRASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Evis  
LUCIEN GOLDMANN’IN EDEBİYAT/ROMAN SOSYOLOJİSİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU ROMANININ İNCELENMESİ
Sayı 17, s.88-104

ANALYSING OF MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU IN THE CONTEXT OF LUCIEN GOLDMANN’S LITERATURE/NOVEL SOCIOLOGY UNDERSTANDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Gariper  
RUBAİ BAĞLAMINDA ŞİİR VE FELSEFE
Sayı 17, s.105-116

POETRY AND PHILOSOPHY IN RUBAİ CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgin Güngör  
MURAT KOÇ’UN HER ŞEY BANA KARŞI ROMANINA GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 17, s.117-131

A GENERAL REVIEW TO MURAT KOÇ'S NOVEL NAMED HER ŞEY BANA KARŞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Candan İri  
VASIF ÖNGÖREN’İN ASİYE NASIL KURTULUR OYUNU ÜZERİNE EPİK TİYATRO BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
Sayı 17, s.132-150


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül Hastaoğlu Özbek  
NAMIK KEMAL’İN ROMANLARINDA ROMANTİK DOĞA ALGISI
Sayı 17, s.151-163

Romantic Nature Perception in the Novels of Namık Kemal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SARIGÜL  
SOSYAL DEĞİŞİMLER KUŞAĞINDA DEĞİŞMEYENLER GERÇEĞİ VE AYTMATOV ESTETİĞİ-1
Sayı 17, s.164-184

THE TRUTH IN THE SOCIAL CHANGES AND THE TRUTH IN THE AYTMATOV-1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer Şen  
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE AŞKIN HALLERİ/FENOMENOLOJİSİ (GÖRÜNGÜSÜ) ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 17, s.185-206

A RESEARCH ON PHENOMENOLOGY/APPEARANCE OF LOVE IN THE TURKISH POETRY OF REPUBLIC PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.269
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru Vural Arslan  
YAŞAR KEMAL'İN ORTADİREK ADLI ROMANINDA KOZMİK AĞAÇ İMGESİ: ZİYARET CEVİZİ
Sayı 17, s.207-215

THE SYMBOL OF THE COSMIC TREE IN YASAR KEMAL'S NOVEL WHICH IS NAMED THE WIND FROM THE PLAIN: HOLY WALNUT TREE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.267
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Şahin  
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN “SUAD’IN MEKTUBU” BAŞLIKLI MÜSVEDDELERİ
Sayı 17, s.216-308


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26517/ytea.251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan Bakır  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PEYAM-I EDEBİ'DE EDEBİ TENKİT
Sayı 17, s.309-311

Peyam-ı Edebi'de Edebi Tenkit

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Fee Request

    In accordance with the decision taken by UAK in the policy of looters journals, the Editorial Board decided to deposit 250 Turkish Liras to the account mentioned in article 14 of the author's manual before the referee process of each article submitted to the New Turkish Literature Researches. It is announced to the public.


    Editorial Board Resolution

    Dear writers, From the 22nd issue of the Modern Turkish Literature Researcher, wants an extended English summary which is 700-1000 words at the end of each article.Adres :
Telefon :0-532 6574569 (Sekreterya) Faks :
Eposta :editor@ytearastirmalari.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri