SEZAİ KARAKOÇ’UN BİYOGRAFİK/MONOGRAFİK KİTAPLARINDA ESTETİK ÖZELLİKLER
(AESTHETIC FEATURES IN BIOGRAPHIC/MONOGRAPHIC BOOKS OF SEZAİ KARAKOÇ )

Yazar : Muhammed Hüküm    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 001-028
    


Özet

Öz Biyografi türü, insanoğlunun yeryüzündeki yolculuğu esnasında bıraktığı izleri, eylemlerin arkasında yatan düşüncelerin kavranıp aktarılmasına dayalı bir yazma biçimi olarak değerlendirilebilir. Bu sebeple sanatçılar ve yazarlar yaşamları ile topluma mal olmuş şahsiyetlerin yaşamlarını düşünce geliştirmek için aktarma tercihinde bulunurlar. Sezai Karakoç’un şiir, hikâye, tiyatro gibi edebî eserlerden oluşan bir külliyatının yanında İslam, sanat, edebiyat, medeniyet, ekonomi gibi birçok konuyu odağa alan bir düşünce eserleri külliyatı vardır. Bu külliyat içinde Mehmed Âkif, Yunus Emre ve Mevlânâ isimli inceleme kitapları bir şairin kaleminden çıkan biyografi ve inceleme eserleri olarak dikkat çekicidir. Karakoç’ın Yitik Cennet adlı eseri de edebî bir peygamberler tarihi yorumu olarak değerlendirilebilir. Bu tebliğde Karakoç’un Yunus Emre, Mevlânâ, Mehmed Âkif ve Yitik Cennet eserlerinde kurduğu estetik ve sembolik yapının düşünsel arka planı yorumlanmaya gayret edilecektir.Anahtar Kelimeler
Yunus Emre, Mevlânâ, Mehmed Âkif, Yitik Cennet, biyografi, Sezai Karakoç

Abstract

Aesthetic Features in Biographic/Monographic Books of Sezai Karakoç Abstract The biography genre can be considered a writing style based on understanding and transferring the traces left by human beings during their journey on earth and the thoughts behind their actions. Therefore, artists and writers prefer to share the lives of social figures to develop ideas. Sezai Karakoç has a collection of intellectual works focusing on many subjects such as Islam, art, literature, civilization, and economy, along with a group of literary works such as poems, stories, and theatre. Review books titled Mehmed Âkif, Yunus Emre, and Mevlânâ within this collection are remarkable as biography and review work written by a poet. Karakoç’s work of Yitik Cennet (Paradise Lost) can be considered a literary commentary on the history of the prophets. This paper strives to interpret the intellectual background of aesthetic and symbolic structure that Karakoç establishes in his works of Yunus Emre, Mevlânâ, Mehmed Âkif, and Yitik Cennet (Paradise Lost).Keywords
Yunus Emre, Mevlânâ, Mehmed Âkif, Yitik Cennet (Paradise Lost), biography, Sezai Karakoç